Vážení zákazníci,

níže naleznete nová pravidla, která platí od prosince 2020 do odvolání. Vždy jsme se snažili, aby Vaše návštěva byla spojena s relaxem a obecně příjemným zážitkem. Současná situace nás bohužel nutí zavést opatření, která mohou snížit Váš komfort.

Vězte, že jsme se snažili najít co nejlepší kompromis, který by nesnížil míru ochrany zdraví a zároveň příliš nezasahoval do Vašeho pohodlí.

Tato opatření budou platit pouze po dobu nezbytnou, jakmile to bude možné, vrátíme se ke standardu, na který jste u nás zvyklí.


Zákazníky žádáme, aby

1. byli maximálně ohleduplní a dorazili pouze v případě, kdy nebudou mít jakékoliv příznaky respiračního onemocnění a nebyli v kontaktu s nemocnou osobou

Berte, prosím, na vědomí, že pokud nás nakazíte, můžeme my nakazit další desítky zákazníků a zároveň na další týdny znepřístupníte naše služby ostatním. Pokud se necítíte dobře, zrušte termín (pokud možno co nejdříve), budeme rádi za Váš ohleduplný přístup. Zákazníky, u kterých budeme mít podezření, že jsou nemocní, neobsloužíme. Je tedy zcela zbytečné riskovat.

2. respektovali termín objednání a přicházeli včas, maximálně o 5 minut dříve

Nepřicházejte zbytečně dříve, nemůžeme Vás nechat čekat v provozovně. Po každém zákazníkovi musíme vše pečlivě vydezinfikovat, což vyžaduje svůj čas a nelze urychlit.

3. pouze klepali a zbytečně nesahali na kliku

4. před vstupem do provozovny si nechali změřit tělesnou teplotu či podepsali čestné prohlášení

Máme povinnost zamezit vstup osobám, které mají teplotu vyšší než 37 °C. Pokud se nebudete chtít nechat změřit, budeme potřebovat podepsat čestné prohlášení, že jste se před vstupem sami změřili a Vaše teplota nepřekračuje 37 °C.

5. vstupovali s vlastní rouškou

Roušku si přineste, prosím, vlastní. V případě, že jste objednáni na barvení či bahenní zábal, doporučujeme používat jednorázovou roušku, neboť s velkou pravděpodobností dojde k poškození (zabarvení) roušky. V krajních případech je možné roušku zakoupit za 30 Kč vč. DPH za kus.

6. si po vstupu vydezinfikovali ruce 

7. omezili pohyb po provozovně a sahání na předměty na minimum

Ze stejné ho důvodu jako v předchozím bodě, cílem je snížit riziko a minimalizovat časové i finanční náklady na dezinfekci.

8. pokládali osobní předměty (např. mobilní telefony) pouze na vyhrazená místa

Budete informováni, kam si můžete odložit osobní předměty. Náušnice doporučujeme sundat před vstupem do provozovny a uschovat, stejně tak i gumičky a podobné předměty. V provozovně, prosím, používejte/odkládejte pouze to nejnezbytnější (brýle, mobil …), opět tím výrazně snižujete riziko.

9. nekonzumovali jídlo a co nejvíce omezili pití nápojů

Konzumace jídla je z bezpečnostních důvodů zakázaná. Dále žádáme zákazníky, aby omezili pití nápojů, neboť každá manipulace s rouškou je vysoce riziková.

10. respektovali pokyny zaměstnanců týkající se ochrany zdraví a hygieny